– Bompengeprisene blir lavere enn det mange har sagt i debatten, sier seksjonssjef Leif Magne Lillebakk i Statens vegvesen

Bompenger på ca. 145 kr for bil på Møreaksen

Statens vegvesens nye anslag viser at bompengesatsen for personbil på strekningen Molde-Vestnes med Møreaksen, blir cirka 145 kr med rabatt - og 180 kr uten..

TAKSTENE: Illustrasjonen viser hvordan takstene blir på de ulike strekningene på Møreaksen.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nyheter

Det opplyser seksjonssjef Leif Magne Lillebakk og seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.