Espen Remme om nedbemanninga i helseforetaket:

– Forstår at mange kan bli usikre og frustrerte

Har ikkje klart å redusere lønskostnadene.

Espen Remme forstår at mange tilsette er urolege for planane om nedbemanning 

Nyheter

Adm dir Espen Remme i Helse Møre og Romsdal har forståing for at mange i helseforetaket er urolege for kva som skjer i samband med den varsla nedbemanninga. Det skriv han på foretakets heimeside.