Vil ha rute til London

Rekordår på Vigra.

Lufthavnsjef: Tor Hånde ved Ålesund lufthavn.   Foto: STAALE WATTØ/Sunnmørsposten

Nyheter

(Smp:) I 2018 reiste 1.120.639 passasjerer over Ålesund lufthavn Vigra. Aldri før har så mange reist over lufthavna i et år. Den gamle rekorden var fra 2014 da det var 1.103.574 passasjerer som benyttet lufthavna.