Fogderidebatt på Nyttårskonferansen

Se hele konferansen i opptak her.
Nyheter

Redaktørene Ole Knut Alnæs i Tidens Krav, Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke og Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten møttes til debatt blant annet om hva som må til for å samle Møre og Romsdal til ett rike – sett fra tre ulike fogderier.

Hvis videoen ikke starter øverst i artikkelen: Se debatten her (ekstern lenke)

Innslaget er en del av den to dager lange Nyttårskonferansen som arrangeres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og KS. Det ble innledet med et innslag med Åge Hareide.

Ifølge arrangerene er konferansen en ny møteplass der ledere i offentlig sektor med ansvar for Møre og Romsdal samles for å drøfte muligheter og utfordringer for fylket. Planen er at dette skal bli en av de viktigste møteplassene i starten av et nytt år i Møre og Romsdal.

Her er noen av spørsmålene redaktørene skulle svare på:

          Nåsituasjonen: Hvilket omdømme har det offentlige Møre og Romsdal – hvilken sektor står sterkest blant folk flest? Og hvilken står svakest?

-          Framover: Hva må til for å bli bedre/løse problemene/bli best i landet?

-          Fogderi-freden? - hva skal til for å «samle Møre og Romsdal til ett rike?»

Debatten ble ledet av Jan Erik Larsen.

Programmet for dagen:

09:00: Innlegg og samtale

Redaktørane Ole Knut Alnæs, Tidens Krav, Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke og Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten

09:45: Pause

10:00: Framtidas samfunn i Møre og Romsdal

Administrerande direktør Grete Aspelund, Sweco Norge AS

10:30: Moderne leiarskap

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, NAV

11:00: Pause

11:15: Oppsummering og synspunkt frå salen

11:45: Vegen vidare

Fylkesordførar Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune