Felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal avgjøres av styret 24. januar

Ei fødeavdeling alt i år?

Når det nye sjukehuset står ferdig, er planen at det skal ha felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal. Økonomien i helseforetaket kan sette fart på sammenslåingen, slik at den må skje i år.

Hva vi velger å gi råd om til styret, kan jeg ikke si konkret i dag.

Klinikksjef Henrik Erdal
Nyheter

MOLDE: – Den maksimale modellen for endringer i fødetilbudet på Nordmøre og i Romsdal er å implementere SNR-modellen, altså slik det er tenkt når det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal tas i bruk. Da samles fødeavdelingene ved SNR på Hjelset, mens det blir poliklinisk tilbud i Kristiansund. Hva vi velger å gi råd om til styret, kan jeg ikke si konkret i dag, sier Henrik Erdal som er sjef for Klinikk for kvinner, barn og ungdom, til Romsdals Budstikke.