Snart fullt på gravstedene i Molde sentrum - og nå lages flere urnelunder med felles minnesteiner

– Det blir mer og mer vanlig å velge urne

I løpet av året blir det fullt på det siste kistegravfeltet på Tøndergård gravlund. – Nå velger stadig flere urne, sier kirkeverge Hans Jakob Nes.
Nyheter

Molde: – Det er en økning i antallet som velger kremasjon, men vi har ikke nøyaktige tall på økningen akkurat nå. Vi ser og har sett en tid at når det ikke lenger er kistegraver ledig nært byen, velger flere kremasjon og urnegrav, sier kirkevergen i Molde.