UP-satsing mot farlig mobilbruk

Nå kan lappen ryke

Utrykningspolitiet ser en klar sammenheng mellom ulykker og føreres mobilbruk i bil. Nå er første førerkort fratatt, etter skjerpet straff for mobilbruk fra nyttår.

Skal kontrollere flere: Leder i UP distrikt Midt, Anders Sjøtrø, hadde gjerne sett at bøtesatsen for bilføreres bruk av mobil var høyere. Han lover at UP i Midt-Norge skal ha hyppig kontrollvirksomhet i 2019.  Foto: UP

Nyheter

MOLDE: 21 patruljer i Trøndelag og Møre og Romsdal har intensivert UP-kontrollene i distrikt Midt i 2018.