Molde sjukehus og Ålesund sjukehus utpekes til å redusere antall pasientsenger

Kuttet kan bli på 40-50 sengeplasser

For å spare penger ser Helse Møre og Romsdal på muligheten for å ha færre døgnsenger for pasienter ved sjukehusa. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, kan Molde sjukehus og Ålesund sjukehus hver få 20–25 færre pasientsenger.

Får færre sengeplasser? Molde sjukehus er ett av sjukehusa som kan få færre heldøgns sengeplasser når Helse Møre og Romsdal skal spare penger. FOTO: ERIK BIRKELAND  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

MOLDE: Styret i Helse Møre og Romsdal har pålagt direktør Espen Remme å legge fram forslag for hvordan helseforetaket kan redusere antall ansatte med 200 stillinger. Spareforslagene skal diskuteres av styret 24. januar.