Kutter færre stillinger enn fryktet i psykiatrien

Helseforetaket går ikke like drastisk til verks med kutt i psykiatri og rusbehandling som først antydet. I stedet for 38 færre stillinger, snakker man nå om et betydelig mindre kutt.

Klinikksjef Karl Arne Remvik ved Kliunikk for psykisk helse og rus planlegger mindre kutt i antall stillinger enn helseforetaket først planla.   Foto: Helse MR

Nyheter

MOLDE: – Blir det fortsatt døgnplasser innenfor alderspsykiatrien på Hjelset, klinikksjef Karl Arne Remvik?