Eksportvegen AS snart historie, styret enstemmig inn i forhandlinger med Vegamot

Går inn i regionselskap

Styret i bompengeselskapet Eksportvegen AS har enstemmig vedtatt å gå inn i forhandlinger med Vegamot i Trondheim om å bli innlemmet i det regionale bompengeselskapet.
Nyheter

VESTNES: Hva dette betyr i kroner og øre for bilistene som kjører Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, kan verken styreleder Geir Inge Lien eller daglig leder Roald Fiksdal gi presise svar på ennå.