– Samarbeidet gir bedre tjenester til innbyggerne i Gjemnes

Molde og Gjemnes fikk en tøff start på det nye brann-samarbeidet, da de måtte rykke ut til ei dødsulykke. Det nye samarbeider varer ut året, samtidig som det jobbes på spreng for å etablere et nytt, stort brannvesen i 2020.

Gleder seg over samarbeid: Brannsjef for Molde brann- og redningstjeneste, Alf Magne Smørholm, er glad for at Gjemnes slutter seg til brannvernsamarbeidet. Samtidig pågår arbeidet med å etablere et felles brannvesen for åtte Romsdal- og nordmørskommuner ved årsskiftet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE/GJEMNES: 1. januar i år gikk brannsjefen i Gjemnes av med pensjon. Et samlet kommunestyre vedtok i den forbindelse å inngå i et brannvernsamarbeid med Molde, i påvente av etableringen av et felles brannvesen for Nordmøre og Romsdal.