Møreforsking med kontantstrømsanalyse

– Kjerringsundet selvfinansierende

– Finansieringa og de likviditetsmessige krav fylkeskommunen har satt til fylkesvegprosjektet over Kjerringsundet, er nå innfridd, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (A).

Kjerringsundet: Illustrasjonen viser ei av bruene på Kjerringsund-prosjektet. Illustrasjon: Kjerringsundet AS  Foto: Kjerringsundet

Nyheter

AUKRA: Daglig leder og forsker Lage Lyche i Møreforsking presenterte under siste kommunestyremøte i Aukra en kontantstrømsanalyse for Kjerringsundet, som vil knytte Gossen og Otrøya sammen med bruer.