ATK-senteret på Farstad i boks med utvidelse av staben

– Flere kjører lovlydig

Fotoboksene i Norge genererte rundt 17 tusen færre saker i fjor enn året før. Samtidig vokser ATK-senteret på Farstad. Alle sakene i hele landet skal nå behandles her.

Fartsfylt gjeng: ATK-senteret på Farstad er nå oppe i 31 ansatte. Bemanningen er foreløpig økt med fire saksbehandlere etter at senteret ene og alene har fått det nasjonale ansvaret.   Foto: Eirik Heen

Nyheter

FARSTAD: Automatisk trafikkontroll (ATK) er «big business». Fra 1. januar 2019 behandler politiets ATK-senter på Farstad alle fotoboks-saker i hele landet. Det betyr anslagsvis 40 tusen flere saker i året. Det er allerede ansatt fire nye saksbehandlere på senteret. Enhetsleder Vivi-Ann Haukås liker utviklingen meget godt. Både på vegne av arbeidsplassen hun leder og ikke minst fordi antall fotoboks-saker har gått kraftig ned fra 2017 til 2018.