Alf Reistad i ROR sier LO ved en feil ble kopiert inn i ei pressemelding som støtter Møreaksen

– Kritikken må rettes mot meg

Ifølge Reistad var LO tenkt som en deltaker i et eventuelt møte med samferdselsministeren. Ikke som en aktiv part som tar stilling til Møreaksen.

En klar glipp: Daglig leder i ROR, Alf Reistad, sendte ut ei pressemelding torsdag angående et brev som regionrådene og de største næringsforeningene på Sunnmøre og i Romsdal, med NHO og LO har oversendt samferdselsministeren. I pressemeldinga ble LO nevnt som en aktør som støtter Møreaksen. Det har skapt sterke reaksjoner. Mandag sendte han ut en kommentar til pressemeldinga, hvor han skriver at LO ble nevnt ved en feil, og at all kritikk skal rettes mot han.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

MOLDE: Torsdag i forrige uke skrev Romsdals Budstikke at regionråd og næringsforeninger i Romsdal og på Sunnmøre, samt LO og NHO hadde sendt ut et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale hvor de ba om et møte angående Møreaksen. I brevet bes det blant annet om at politiske myndigheter på alle nivå bidrar til at Møreaksen kan realiseres snarest mulig, uten nye tilleggsutredninger.