Reguleringsplan for Raudsand venta ferdig i vår

Arbeidet med reguleringsplanen for Raudsand med muleg etablering av deponi for farleg avfall, er svært ressurskrevjande og tek tid.

RAUDSAND: Arbeidet med reguleringsplan for Raudsand – der Bergmesteren Raudsand AS ønsker å etablere nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall – tek tid, mellom anna fordi planen må justerast i høve til ei rekke plantekniske motsegner.   Foto: Øivind Leren

Nyheter

Ny målsetting for framlegging av saka er «i løpet av våren».