LØRDAG 29. DESEMBER

Flere rutetog kan gi flere togturister

SLUTT PÅ EGNE TURISTTOG: NSB har tatt avgjørelsen om at det i 2019 ikke skal kjøres egne chartertog for turistene på Raumabanen. Men NSB øker antall seter på de ordinære togavgangene.   Foto: RICHARD NERGAARD

Reiselivsfylket Møre og Romsdal må ikke gi slipp på toget.

Nyheter

Desember har vært mørketid for togene på Raumabanen. 6. desember kjørte det siste godstoget fra Åndalsnes til Oslo. Like før jul kom meldinga om at NSB har bestemt seg for å kutte ut turisttogene om sommeren. Turisttogene mellom Åndalsnes og Bjorli har vært kjørt siden 1993 etter charter-prinsippet, det vil si at togene har gått når det har kommet turistbåter til Åndalsnes. Tallet på passasjerer har gått ned de siste åra, og NSB fant ikke kjøringen lønnsom lenger.


I turistfylket Møre og Romsdal finnes kun én jernbane, nemlig Raumabanen. Når både godstoget og turisttoget er borte, står banestrekningen svekket med kun ordinære persontog tilbake. Det viser hvor sårbar jernbanen i dette fylket er.


Ved første øyekast kan NSBs beslutning om å avvikle turisttogene høres katastrofal ut. Kanskje tvinger det fram en gjennomgang av hva som har gått galt, og hva som kan gjøres for at reiselivet i Romsdal skal komme på offensiven også med togtilbudet. Æren for at turisttogene i sin tid kom i faste former, tilfaller Raumabanens Utviklingsselskap som ble startet i 2001. Spørsmålet man må stille seg er: Har turisttogene vært for ensidig basert på at passasjerer fra cruisebåtene skulle betale for å reise med toget gjennom Romsdalen? Når antall cruisebåtanløp svinger, og det er turister med ulik kjøpekraft på båtene, kan kundegrunnlaget bli tynt.


Romsdalen AS er et nytt selskap som skal gi kraft og utvikling av reiselivet i Rauma. Vi håper selskapet klarer å knytte sterke bånd til landets mest vellykka turistjernbane; Flåmsbanen. Et forretningsmessig samarbeid mellom Flåm Utvikling AS og Romsdalen AS kan være en god løsning. Slik kan reiselivsnæringa tilføres kompetanse, og Romsdalen kan markedsføres til mange typer turister. Det er positivt at NSB kommende sommer vil øke antall passasjerseter på de ordinære togene på Raumabanen. Kanskje vil det være et bedre og mer forutsigbart turistprodukt at det blir flere togavganger til faste rutetider, enn å satse alt på charterturer kun for cruisebåtturister. Reiselivsfylket Møre og Romsdal må ikke gi slipp på toget.