– Ingen konsekvens for Møreaksen

Helge Orten seier utgreiing om høgfrekvente ferjeavgangar ikkje får konsekvens for realisering av Møreaksen.

FJORDKRYSSING: Helge Orten seier hyppigare ferjeavgangar ikkje kan erstatte Møreaksen.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

MOLDE: Stortingsrepresentant Helge Orten (H), leiar for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, avviser at Vegdirektoratets nye undersøking vil innverke på realisering av Møreaksen.