Det nye feltet i Norskehavet kommet i produksjon

Første Aasta Hansteen-gass til Nyhamna

Den første gassen fra Aasta Hansteen-feltet strømmet mandag inn til Nyhamna, etter å ha tilbakelagt den 482 km lange strekninga fra feltet gjennom Polarled-røret.

I PRODUKSJON: Aasta Hansteen har nå kommet i produksjon.  Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff / Equinor

Nyheter

Dermed har Nyhamna blitt et gassknutepunkt, det vil si mottakssted for gass fra flere felt. Da Nyhamna i 2003–2004 ble valgt som ilandføringssted for Ormen Lange, var nettopp muligheten for at det kunne utvikles til et gassknutepunkt viktig.