Kommunestyret i Nesset godtar lagring av askeavfall på Raudsand

– Håper på arbeidsplasser

Et enstemmig kommunestyre i Nesset godtar på visse betingelser at inntil 10.000 trailerlass med avfallsaske mellomlagres på Raudsand. – Folk er bekymra. Det store slaget om avfallsdeponering på Raudsand vil stå til våren, sier Anders Torvik (Ap).

Anders Torvik (Ap), til venstre, og ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

NESSET: Planene om å ta imot avfall på Raudsand har skapt høyt engasjement blant politikerne i Nesset. Torsdag skulle kommunestyret gi sin uttale til Miljødirektoratet om planene selskapet Bergmesteren Raudsand AS har for å motta avfall i form av bunnaske.