Tror økt fokus på klima blir et konkurransefortrinn

Axess klimaveikart skal kutte utslipp

Gjennom det nye prosjektet Axess klimaveikart skal bedriften både redusere sine egne utslipp, og bidra til utslippsreduksjoner hos kundene.

klimaprosjekt: Innleid kortreist konsulent Synne Litlere (fv.), HR-sjef Lene Varhaugvik og direktør for forretningsutvikling Knut Stefanussen i Axess. Foto: Egil H. Torvik 

Nyheter

MOLDE: – Med Axess klimaveikart setter vi økende fokus på klima og miljø blant våre kunder og ansatte. Vi vil prioritere investeringer i tjenester og produkter som kan bidra til en reduksjon av klimagasser. Det handler også om å redusere kostnader, sier direktør for forretningsutvikling i Axess, Knut Stefanussen. Han presenterer prosjektet sammen med HR-sjef Lene Varhaugvik og innleid kortreist konsulent Synne Litlere fra Inventas.