Statsadvokaten i Møre og Romsdal skal undersøke voldtektssaker

Setter i verk tiltak etter VG-sak.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

VG har i det siste publisert en rekke artikler om voldtekt. Den viser blant annet at det er store forskjeller mellom politidistriktene i andelen henlagte voldtektssaker. Tall avisa har hentet inn viser at det fra 2015 til 2017 var under én av ti voldtektssaker i Vest politidistrikt som endte i retten. I andre enden ligger Nordland politidistrikt der saker endte med tiltale dobbelt så ofte.

Møre og Romsdal er også i den nedre enden av skalaen. Her endte 11,7 prosent av voldtektssakene i retten.

Skal se på gamle saker

Tallene har ført til flere møter mellom statsadvokaten, politiet og påtaleledelsen i Møre og Romsdal den siste tida.

– Vi ser en økning i saksbehandlingstid og manglende etterforsking i mange saker. Det er iverksatt et prosjekt i politidistriktet, som skal se på gamle saker. Etter VGs avsløring vil vi følge opp saksfeltet enda tettere i 2019. Vi vil se på hva som er grunnen til at vi har så mange henlagte saker, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til VG.