– Det er vanskelig å forstå

– Jeg er skuffet. Skuffet på vegne av et flertall i indre del av Gjemnes kommune som ønsket å sikre en bedre framtid i en kommune med en mer langsiktig tidshorisont.

Skuffet: Terje Angvik, leder i Angvik bygdelag. Foto: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det sier Terje Angvik, leder i Angvik bygdelag og den som har vært grensejusteringssøknadens ansikt utad.