Felles akuttvakt for barnevernet i 14 kommuner på kveld og helg startet opp 1. desember

Fræna vil fortsatt ikke hit

Mens hele 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal går sammen om barnevernvakt, vil Fræna stå alene.

Politi og barnevern: Den nye barnevernvakta vil ha aktiv tilstedeværelse på politistasjonene i Molde eller Kristiansund hver ettermiddag og kveld. I nabobygget ligger dagens Barneverntjeneste for Molde, Aukra, Midsund, Vestnes og Eide.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: Den 1. desember startet Barnevernvakta for Nordmøre og Romsdal opp. Vakta tilbyr en felles akuttberedskap for barn, ungdom og familier i krise i hele 14 kommuner.