Elevene ved Molde folkehøgskole stortrives: – Vi er faktisk tredje best i landet!

Molde folkehøgskole scorer høgt i en stor undersøkelse om elevtilfredshet på norske folkehøgskoler.
Nyheter

Analysebyrået EPSI Ranking gjennomfører årlig en undersøkelse på hvor tilfredse elever på norske folkehøgskoler er med skoleåret sitt. I november kom tallene for skoleåret 2017-18 Tallene viser at Molde fokehøgskole er tredje best i landet. Kun desimaler skiller skolen fra førsteplass. Rektor Helge Kjøll jr. er svært fornøyd med resultatet.

– Dette er en anerkjennelse av arbeidet som blir utført ved skolen. Ingenting er kjekkere enn å få bekreftet at vi har fornøyde elever, sier han.

Bakgrunnstallene viser at Molde folkehøgskole scorer høgt på produktkvalitet, som blant annet går på det faglige innholdet på skolen og lærernes faglige kompetanse. Skolen scorer også høgt på servicekvalitet, som omhandler personalets imøtekommenhet og servieinnstilling, samt de ansattes evne til å gi råd og veiledning og det sosiale miljøet.