Legetillitsvalgt reagerer sterkt på kuttvedtaket

– Nesten absurd

– Vedtaket om å kutte 200 stillinger er på grensa til absurd, sier Ida Camilla Monn Birkhaug, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening.
Nyheter

Molde: Birkhaug er lege i Molde og tillitsvalgt for Yngre legers forening i hele fylket. Hun reagerer kraftig på styrevedtaket i Helse Møre og Romsdal (HMR) tirsdag om å kutte 200 stillinger. Birkhaug reagerer ikke bare på omfanget av kuttene, men også på måten vedtaket er gjort på.