Nav må kutte 300 årsverk nasjonalt. Det går utover kontorene i Molde og Kristiansund

– Ble satt ut av kuttene

De ansatte ved Nav arbeid og ytelser i Molde og Kristiansund hadde forventet endringer, men hadde ikke trodd at de ble så drastiske.

Drastiske endringer: Plasstillitsvalgt for Nav arbeid og ytelser i Molde og Kristiansund, Tor Gunnar Hagbø, forteller at de ansatte var forberedt på endringer, men at de ikke hadde trodd de skulle bli så drastiske. Nå håper de på en rask avklaring på hvilken geografisk plassering den nye samlokaliserte avdelinga skal få. Foto: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: Mandag ble det kjent at Nav arbeid og ytelser skal kutte 300 årsverk nasjonalt. Dette får også konsekvenser for avdelingene i Molde og Kristiansund. Innen utgangen av 2022 skal virksomhetene samles på en lokasjon, enten i Molde eller Kristiansund. I Molde behandles sjukepenger, et område som skal hel-digitaliseres i omleggingen.