Vil lage strandpromenade i Ålesund

En flytende gang- og sykkelveg skal koble sammen sentrum og Volsdalsberga.
Nyheter

(Sunnmørsposten): Flytende badstu, fjordsenter med sjøbad og sjørsportutleige, fjordpaviljong, småbåthavn, sjøtrapper og utstikkere en kan fiske fra – mulighetene og ideene er mange når en gang- og sykkelveg langs E136 skal gi fjorden tilbake til folket. I dag er havet for det meste kun til glede for bilistene på innfartsvegen – og kanskje som utsikt for en og annen gående som kaver seg fram i grøfta langs E136 på veg til eller fra konsert og kamp.