Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland besøkte Molde på norgesturné for å samle kunnskap til ny ungdomspolitikk

Ungdommens klare beskjed til ministeren

– Vi ønsker oss lettere tilgjengelig psykisk helsehjelp og et eget sted hvor ungdom kan møtes og bygge gode relasjoner.

Lyttet: Fra Bekkevoll presenterte elevrådsleder Ida Rogne (t.v.) og Gyda Ulrikke Waagbø i Ungdomsrådet tema for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: – Det er veldig mye bra i Molde, men ungdom har ikke så mange steder de kan være. Det er dessuten for lite informasjon om psykisk helse hvis man sliter og føler seg aleine med det, sier Ida Rogne.