– Skolen er hjertet i bygda

– Skolen er gammel og trenger vedlikehold. Men det er verdt det å legge pengene i potten og bevare den!

Rundt 100 personer møtte opp for å ta avstand mot nedleggingen av Fiksdal skole. Onsdag 4. desember ble det arrangert lystog i bygda. Der ble det holdt appeller til politikere, administrasjon og bygdefolket. Støtteerklæringer fra hele bygdesamfunnet var også sendt inn. Foto: Privat 

Nyheter

Fiksdal: Det sier Tanja Løviknes, et av medlemmene i aksjonsgruppa mot nedleggelse av Fiksdal skole. Skolen har vært nedleggingstruet i over 10 år, men nå ligger nedleggingen av skolen som en del av Vestnes kommunes økonomiplan for 2019, hvor den er foreslått nedlagt fra sommeren neste år. Da kan det bli skolegang i Tomrefjord for elevene ved Fiksdal skole.