Styret krever nedbemanning på 200 stillinger i helseforetaket

Stor dramatikk i styret i helseforetaket da den voksende økonomiske krisen ble behandlet. Styret krever nedbemanning på 200 årsverk tidlig i 2019.

Nills Kvernmo på styremøte i HMR i Kristiansund tirsdag.  Foto: Marit Heiene

Nyheter

Som kjent fra tidligere, må Helse Møre og Romsdal krympe drifta med over 470 millioner kroner de kommende tre åra.

Så langt i år har styret styrt mot et underskudd på 89 millioner kroner.

Siden sist styremøtet er situasjonen imidlertid betydelig forverret, med store underskudd hver måned. Det gjør at man nå styrer mot et underskudd i regnskapet på 175 millioner kroner.

Styret betegner situasjonen med det voksende underskuddet som en krise.

På spørsmål fra styreleder om hva som kreves av tiltak, svarte Nils Kvernmo, direktør for eierstyring blant annet dette:

- En nebemanning på 200 årsverk vil ikke være nok.

Etter diverse debatt, la styreleder fram forslag til vedtak i saka om budsjett for 2019 med et underskudd på 44 millioner, og blant annet en slik formulering:

"Adm. dir. bes videre gjennomføre en nedbemanning på 200 årsverk med økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2019."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Har ikke noe valg

Ansattrepresentantene liker vedtaket dårlig.

Mikal Gjellan sa dette:

- Motforestillingene er sterke, men vi har ikke noe valg.

Det samme var budskapet fra Jan Arve Antonsen, som understreket viktigheten av å involvere ansatte og tillitsvalgte.

Styreleder og andre bekreftet at man selvsagt må følge arbeidslivets spilleregler i prosessene som kreves for å oppfylle vedtaket.

Brukt opp kassakreditt på 356 millioner

Det voksende underskuddet gjør at helseforetaket nå, før året er omme, har brukt opp årets kassakreditt fra Helse Midt-Norge på 356 millioner kroner.

For å ha penger til å betale lønn og andre forpliktelser, har de derfor fått en midlertidig økning av kassakreditten på 50 millioner kroner fra Helse Midt.

Det kom fram i møtet at disse 50 millionene var en kreditt foretaket verken har søkt om eller fått innvilget ennå:

- Dette er svært dramatisk, bemerket eierdirektør og styremedlem Nils Kvernmo. 

Økonomidirektør Heidi Nilsen sa også i sin gjennomgang av økonomien at:

- Det er riktig som det er blitt sagt, at situasjonen er dramatisk.

Må kutte i alle klinikker

En krymping av driftsramma på 471 millioner kroner de neste tre åra, tilsvarer en reduksjon på 7,7 prosent i snitt. Kuttene er imidlertid ulikt fordelt, der Klinikk for kirurgi må kute 16,7 prosent i drifta.

175 millioner i minus for 2018

Totalt har helseforetaket 6,2 milliarder kroner å rutte med for 2019.

For 2018 styrer HMR nå altså mot et minus på 175,6 millioner kr i regnskapet. Men målt mot budsjett, er prognosen på minus 89 millioner kroner, siden budsjettet er satt opp med et minus på 86 millioner.

Budsjettet for 2019, settes opp med et underskudd på 44 millioner kroner.

Saka blir oppdatert.