Nordmann fikk 25.000 kroner i knokkelbot

En nordmann ble ilagt et forelegg på 25.000 kroner etter at han forsøkte å ta med seg knokkeldeler fra et sjøpattedyr på Svalbard.
Nyheter

– Mannen tok med seg ryggvirvler fra et sjøpattedyr som han fant i et verneområde på Svalbard. Vi ser alvorlig på denne type miljøkriminalitet. Størrelsen på forelegget er et signal om det, sier miljøvernsjef Morten Wedege, Sysselmannen til Svalbardsposten.

Knoklene ble funnet i mannens bagasje før han skulle sette seg på flyet på Svalbard.

Etter svalbardmiljøloven er det strengt forbudt å ta med seg fallvilt eller deler av fallvilt fra øygruppa.