Har sendt brev til fylkestingpolitikerne

Næringslivstopp og skoleutvalgsleder er dypt bekymra for kutt i de videregående skolene

– Kuttene må sende frysninger nedover ryggen på skolefolk over hele fylket, sier Terje Dyrseth, leder i skoleutvalget ved Romsdal videregende skole og administrerende direktør i Brunvoll Holding. Næringslivstoppen frykter konsekvensen av innsparingene fylkeskommunen står overfor.

  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

I et brev sendt til alle fylkestingets representanter skriver skoleutvalget ved Romsdal videregående skole at de er sterkt bekymret for den omfattende innsparingen som fylkesrådmannen foreslår i økonomiplan for 2019 -2022. Utvalget frykter kuttene vil få dramatiske konsekvenser for de videregående skolene i fylket. Brevet er underskrevet av utvalgets leder Terje Dyrseth, som også er administrerende direktør i Brunvoll Holding, eierselskapet til Brunvoll AS.