Kø for å få omsorgsbustad i Midsund - Stiftinga ønskjer å rive «Høgda» og bygge nytt, men får nei frå Husbanken

La fram ny plan – fekk kalddusj

Stiftinga som eig omsorgsbustader i Midsund, vil skaffe fleire plassar ved å rive «Høgda» og bygge nytt. Men det kan bli vanskelegare enn først trudd.

VIL RIVE «HØGDA»: Stiftinga Midsund boligselskap ønsker å rive og bygge nytt, men nye reglar gjer det vanskeleg. FOTO: ANDERS BRANDSÆTER 

Nyheter

MIDSUND: – Der fekk vi oss ein kalddusj, ja. Det viser seg at vi ikkje kan få tilskot frå Husbanken slik vi hadde gått ut frå.