Fylkestinget i Møre og Romsdal sier ja eller nei til Nordøyvegen:

Dødt løp om Nordøyvegen – 6 usikre avgjør

Aps stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fikk barnehageplass i Ørsta fra desember. Da passet det å ta ut foreldrepermisjonen for den yngste av barna. Lite visste han at det kan komme til å avgjøre skjebnen til Nordøyvegen.

Spenning: Det er nesten dødt løp mellom ja og nei-siden i kampen om Nordøyvegen. Seks usikre representanter kommer til å avgjøre.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

(Smp:) Med Holen Bjørdal i pappaperm må Tove Lise Torve ta hans plass på Stortinget. Permisjonsreglene der er strenge. Hun søkte om fri for å delta på fylkestinget fra 10. til 12. desember, men fikk nei.