Full sprekk i Arbeiderpartiet i kampen om Nordøyvegen

Mens fylkesleder Per Vidar Kjølmoen går klart imot prosjektet, så går Eva Vinje Aurdal for.

UENIGE: Per Vidar Kjølmoen og Eva Vinje Aurdal står på hver sin side i spørsmålet om Nordøyvegen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Møre og Romsdal må ikke bli så veik at vi ikke kan realisere større prosjekt enn det kommunene selv kan, sa Vinje i fylkesutvalget. Ålesund-ordføreren baserte seg på andre regnestykker enn fylkesrådmannens.