– Ungdommer opplever brutale rykteflommer på nett hver dag

Politibetjent Richard Merlid har et inderlig ønske om at ungdom sier ifra om vonde opplevelser i sosiale medier.

JOBBER FOREBYGGENDE: Richard Merlid, politibetjent ved forebyggende avdeling hos Molde politistasjon. Han oppfordrer barn, unge og voksne om å si ifra om bekymringsfulle hendelser i sosiale medier. Både om de sjøl opplever det, men også om det gjelder noen andre.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Ungdata-undersøkelsen fra 2018 viser at 29 prosent av ungdomsskoleelevene i Molde bruker mer enn fire timer foran en skjerm i løpet av en dag. 30 prosent bruker tre til fire timer. Politibetjent Richard Merlid er en del av det forebyggende teamet ved Molde politistasjon, og jobber tett mot ungdommer og sosiale media.