Byggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skulle startet nå i november Styremøte 4. desember gir pekepinn om hvor lang utsettelsen blir

Sjukehustomta står klar, naboer gleder seg

– Dette kommer til å bli kjempefint, sier Leif og Oddny Nøsen. De bor rett bak tomta der nytt sjukehus skal vokse fram. Nå er området klart, og venter bare på entreprenøren som får byggeoppdraget.
Nyheter

Området ved sjukehustomta på Oppdøl er blitt forvandlet: Opdølvegen er blitt breiere, litt forhøyet, og med nylagt asfalt. Brede fortau er kommet til. Og steinmurer støtter opp mot bratte skråninger.