Nesten hver tredje kvinne i Norge har opplevd vold

Nær 30 prosent av norske kvinner har opplevd vold i en eller annen form. Mest utsatt er de i 20- og 30-årsalderen.

Det er flere som har blitt utsatt for psykisk vold enn av fysisk vold og seksuell vold. 22 prosent i befolkningen har blitt utsatt for en eller flere typer vold, en andel som er betydelig høyere blant kvinner enn menn.  Foto: Frank May / NTB scanpix

Nyheter

Søndag er FNs Internasjonale dag for avskaffing av vold mot kvinner.

Samme dag offentliggjør Barne- og likestillingsdepartementet ny statistikk som viser at 29 prosent av norske kvinner og 15 prosent av norske menn har vært utsatt for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold. Det kommer fram i rapporten «Kunnskap om holdninger til vold i den norske befolkningen» fra Sentio.

– Denne undersøkelsen bekrefter hvor viktig det er å ha en internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Så lenge kvinner utsettes for vold kan vi ikke kalle oss et likestilt samfunn, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Psykisk vold

Av de forskjellige typene vold som er omtalt i rapporten, er det psykisk vold flest personer har blitt utsatt for. 21 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene har blitt utsatt for dette. Psykisk vold omfatter alle måter å skade, skremme eller krenke noen på uten at det foregår gjennom direkte fysisk kontakt, og handler blant annet om ydmykelser, latterliggjøring og falske rykter.

Undersøkelsen viser også at bare halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og for eksempel kontroll over økonomi er vold.

– Jeg er bekymret for at folk ikke har nok kunnskap om vold og konsekvensene av det. Denne undersøkelsen viser for eksempel at mange ikke gjenkjenner psykisk vold som en form for vold. Det er urovekkende når vi vet fra forskningen at psykisk vold kan være like skadelig som fysisk vold, sier Helleland.

Vold og overgrep inn i utdanningen

Statsråden mener at å jobbe for å forebygge vold er noe av det viktigste som må gjøres.

– Derfor har denne regjeringen satset så sterkt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og på å få vold og seksuelle overgrep inn i lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanninger. Vi har også lansert et nytt verktøy for kommunene som skal gjøre det lettere å snakke om vold og overgrep med barn, sier hun.

– Detaljstyre politiet

– Veldig mange kvinner oppnår å ikke få gjennomslag hos politiet og rettssystemet, så dette er kanskje den største justiskrisen vi har i Norge, sier stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen Petter Eide, (SV) til NRK.

Han mener Stortinget i større grad må detaljstyre hvordan politiet skal prioritere.

– Politiet må bli tvunget til å håndtere slike saker slik de skal. Det må gjøres ved at det må på plass øremerkede midler slik at politiet veldig tydelig setter inn ressurser og personer til å håndtere disse sakene, sier Eide.

Søndag arrangeres det fakkeltog i Oslo fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass, der det blir overlevert et opprop til stortingspresidenten. Hovedparolene i fakkeltoget er «Stopp voldtektene, døm overgriperne».