LEDER FREDAG 23. NOVEMBER

Riktig mat kan være god eldremedisin

Det ligger en enorm helsegevinst i å sørge for at hver enkelt får i seg nok mat.

God apetitt: Sørger vi for å få i oss nok og næringsriktig mat, er det stor sjanse for at livskvaliteten blir bedre. 

Nyheter

Det er mye helse i riktig mat. Derfor er det viktig å sørge for at eldre mennesker spiser nok mat. Denne påminnelsen kan ikke gjentas ofte nok når forskning viser at annenhver person over 67 år er i risikosonen for å få i seg for lite næring, og dermed bli underernært.

Funnene som ei forskningsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjorde da de undersøkte hvordan det sto til med ernæringen hos eldre, har vakt oppsikt. En av fire personer over 65 år var underernært. Og rundt halvparten av dem som ble undersøkt, sto i fare for å bli underernært. Forklaringen var enkel: Mange eldre hadde vansker med å få i seg nok mat. Spesielt blant dem som har kreftsjukdom eller lungesjukdom, og blant personer med demens viser det seg at matlysten er dårlig. De spiser kanskje ikke den mest næringsriktige kosten.

Får du ikke i deg nok næring, minsker muskelmassen. Og jo mer muskelmasse vi taper, desto skrøpeligere blir vi. Det kan gi seg utslag i at man strever med å reise seg fra en stol. Den som er underernært har også større risiko for å falle og for å pådra seg infeksjoner. Undersøkelser viser at om du havner på sjukehus, vil en underernært pasient trenge tre ganger så lang liggetid, enten på sjukehus eller i kommunal institusjon, enn en velernært pasient. Sørger man for at eldre får i seg nok og riktig næring, er det stor sjanse for at livskvaliteten blir bedre. Mat kan altså være god medisin for å forebygge sjukdom.

Sjukehusa og institusjonene i kommunene har blitt flinke til å sørge for variert og næringsrik kost til brukerne. Men de fleste eldre bor heime. I de 10 kommunene i Romsdals Budstikkes område er det flere enn 11.500 personer over 67 år. Nøkkelen for å forhindre underernæring er forebyggende arbeid overfor folk som bor heime. Heimetjenesten i kommunene er en viktig ressurs, og vil være de nærmeste til å foreta en systematisk observasjon av ernæringen til den enkelte heimeboende. Kommuner som har ernæringsfysiolog, vil også ha gjort en god helseinvestering. Det ligger en enorm helsegevinst for hver enkelt ved å sørge for å få i seg nok mat.