Fylkesordfører Jon Aasen tar kraftig oppgjør med Nordøyveg-tilhengerne:

– De vil bygge Nordøyvegen på tro og håp

– Jeg vil ikke bli den fylkesordføreren som sender fylket inn under statlig administrasjon.

OPPGJØR: Fylkesordfører Jon Aasen (t.h.) tar nå et kraftig oppgjør med dem som fortsatt vil bygge Nordøyvegen tross advarslene fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Foto: STAALE WATTØ / SUNNMØRSPOSTEN

Nyheter

(smp.no) Det er beskjeden fra Jon Aasen.