– Øyene er i liten grad knytt til Aukra

Departementet grunngir sitt «nei» til Ona og Sandøya med at dei får tenestene sine frå Sandøy, og ikkje er særleg knytte til Aukra.

SVARAR: Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.   Foto: Agder Høgre

Nyheter

OSLO: Departementet hadde måndag ikkje høve til å svare på den harde kritikken frå Aukra-ordførar Bernhard Riksfjord om vedtaket i saka om grensejustering for Ona, Sandøya og Orten. Dei kjem tilbake til saka. Men dei har tidlegare kommentert misnøya til øybuarane ytst på Romsdalskysten overfor NRK: