"Norges fremste fagmiljø" på prosjektledelse leid inn til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Tror på framdrift etter plan

Sykehusbygg HF har leid inn Metier OEC til å bistå med plan for framdrift og videreutvikling av prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

MILLIARDER: – Det skjer en storstilt satsing på sykehusbygg. I 2018 investeres 8 milliarder, det stiger til 13 milliarder i 2021, og øker utover på 2020-tallet. Det sa Ivar Eriksen, styreleder i Sykehusbygg HF, på åpningen av sykehusbyggkonferansen. Konst. adm.dir. Bjørn Remen t.v.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

TRONDHEIM: Som kjent skal ny plan for framdrift for SNR legges fram på styremøtet i Helse Møre og Romsdal 4. desember. Fram til da har Sykehusbygg HF leid inn konsulentselskapet Metier OEC til å bistå i arbeidet. De er, ifølge sine nettsider, "Norges fremste fagmiljø" på prosjektledelse.