Nordøyvegen betyr at fylkeskommunen må ta opp 1,9 milliarder kroner i lån:

– Vil avlyse anbudskonkurransen

Nordøyvegen blir dyrere å bygge enn fylkeskommunen har penger til. Fylkesrådmannen anbefaler at anbudskonkurransen avlyses. Så skal fylkeskommunen jobbe videre med prosjektet for å se om det er mulig å bygge Nordøyvegen rimeligere.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik foreslår å avlyse anbudskonkurransen om Nordøyvegen. I stedet vil fylkesrådmannen jobbe videre med prosjektet med fastlandsforbindelse for Nordøyane, men da til en rimeligere kostnad.