– Molde må bli mer attraktiv i framtida enn det byen er i dag

Erling Dokk Holm mener Molde må urbaniseres, og at byen er for langstrakt slik den er i dag.

Dokk Holm er Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Hva trenger vi i tillegg i Molde, for å ha behov for boligene vi bygger? Det var blant temaene Erling Dokk Holm tok opp under foredraget han holdt på Eiendomskonferansen i Molde torsdag. Dokk Holm er Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, og har doktorgrad fra ariktekt- og designhøgskolen. Han har blant annet arbeidet med byplanlegging og arkitektur.

Dokk Holm mener at fokuset på vegløsning tar for mye plass i Molde.

– Skal en by vokse er det nødvendig med byplanlegging. Det er langt viktigere enn om du sparer tid på å kjøre mellom Molde og Ålesund. I tillegg fører det til at Molde blir enda mer langstrakt. Det er et problem. Nå planlegges det også utvidelse av kjøpesenter ved Roseby. Det flytter handlekraften vekk fra sentrum, sier Dokk Holm.

– Område med potensial

Han foreslår at man heller bygger på en annen sentral plass i byen.

– Bruk området ved bussterminalen. Bygg der. Der er det stort potensial. I Molde er Høgskolen langt unna sentrum, Seilet og stadion er et stykke utenfor. Sjukehuset ligger over og utenfor sentrum. Byen er for lang. Det er viktig å styrke Molde sentrum, sier han.

Dokk Holm mener det er veldig bra for Molde at det bygges mange boliger.

– Det er en stor styrke for byen. I tillegg kommer sjøfronten og det nye torget. Det skaper et behov for et levende sentrum. Det er viktig å få flyttet handelen dit og ikke utenfor bykjernen.

– Urbaniser næringslivet

Han forteller at Molde er en by med et fantastisk næringsliv, god politisk ledelse og administrasjon. Men han mener det er viktig å urbanisere byen.

– Molde må bli mer attraktiv i framtida enn det byen er i dag. Man hører ofte at barnefamilier ikke vil bo i sentrum. De vil bo der det er attraktivt. Det handler om planlegging.

Også næringslivet må bli mer urbant, ifølge Dokk Holm.

– Næringslivet i Molde er stort, men det meste ligger utenfor sentrum. Næringslivet må inn til byen, og det må bli lagt til rette for næringseiendom. Næringsutvikling og byplanlegging går hånd i hånd, sier han.