Mener Hustad fengsel bør legges ned hvis det bare blir ett fengsel

Steinar Reiten (KrF) mener hensynet til de insatte må veie tyngst. Hvis det blir bestemt at Møre og Romsdal bare skal ha ett fengsel, bør dette legges til Digerneset, mener han.

HÅPER PÅ TO: – Lokaliseringskonflikter får fram det verste i fylkespolitikerne, og dette gjelder i alle regionene. Så jeg håper vi slipper å ta en slik diskusjon som dette, og at vi får beholde to fengsler i Møre og Romsdal, sier Steinar Reiten (KrF).  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Frykten for en reduksjon av antall fengsler i fylket – fra dagens to til kun ett – tenner fyr i en ny fogderistrid.