Slik kan inntekt være «gjemt» i skattelistene

Skattebetalerforeningen advarer mot å stole blindt på tallene som er offentliggjort.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Nyheter

Onsdag ble 2017-tallene offentliggjort fra Skatteetaten. Dermed fylles også avisene med topplister og oversikter over inntekt, formuer og skatt. Men Skattebetalerforeningen sier tallene som kommer fram ikke nødvendigvis representerer den hele og fulle sannheten.

– Mange feilkilder

– Skattelistene gir et visst innblikk i en persons økonomi, men det er veldig mange feilkilder som gjør at man ikke kan bruke tallene som en fasit, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Foreningen oppfordrer til å se på tallene med et kritisk blikk.

– For det første ligger det mange feil i skattelistene. Personer kan ha ført opp for mye eller for lite i inntekt, eller de kan ha glemt fradrag, som de krever senere. Den endelige fasiten kan man i verste fall måtte vente flere år på å få. I tillegg er det nettotall som presenteres. Det betyr at inntekten som vises i skattelistene er inntekt minus fradrag. Hvilke fradrag du har fått er en sak mellom deg og Skatteetaten, sier Lothe.


LEDER TORSDAG 8. NOVEMBER

Derfor publiserer vi skattelistene

 

Kan senke inntekten

Skattebetalerforeningen forteller hvordan inntekten på de offisielle listene kan bli redusert:

– En arbeidstaker som har store fradrag, som for eksempel renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, vil fremstå med en mye lavere inntekt i skattelistene enn det som er hans reelle lønnsinntekt, skriver de på sine hjemmesider.

– I tillegg kan enkelte ha fremførbart underskudd fra tidligere år. Det er i praksis fradrag som de ikke har fått brukt opp tidligere fordi inntekten har vært for lav. Har du store nok fradrag kan du komme ned til 0 i inntekt i skattelistene, men det betyr altså ikke at du ikke har inntekt.


Her kan du sjekke skattelistene selv

Rbnett gir deg oversikten over de med størst formue, skatt og inntekt i kommunene våre.

 

Så mye tjente de lokale kommunetoppene i fjor

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) topper lista. Blant rådmennene var det en nordmøring som tjente mest.


Gjemmer formuen

Det er også mange måter å krympe formuen på, ifølge Skattebetalerforeningen.

– Den enkleste, og den flest benytter, er at boligen du bor i ikke verdsettes til reell verdi. Den er i utgangspunktet verdsatt til 25 prosent av reell verdi, og med utgangspunkt i dagens bunnfradrag ville ganske mange måtte betale formuesskatt dersom boligen var verdsatt til virkelig verdi.

Andre måter å «gjemme bort» formuen på, er å investere og eie det som skattemessig verdsettes lavt. Dette kan være kunst, innbo og fritidseiendommer.

– Dersom du har investert store beløp i kunst, har dyrt innbo og en eller flere fritidseiendommer, vil formuen i skattelistene være en god del lavere enn i virkeligheten, understreker fagsjefen.


Nesbø nærmer seg en kvart milliard i formue

Her er oversikten over hva de lokale aktørene i kulturbransjen tjente i fjor.