Eide kommune har brukt 10 millioner kroner til å utvide Indre Eide industriområde

Tilbyr 12 sentrumsnære industritomter

Eideordfører Egil Strand (H) er ute etter kunder. På vegne av kommunen tilbyr han nå 12 byggeklare industritomter i Skjelvika.
Nyheter

Eide: – Vi startet for fem-seks år siden med planlegging og grunnkjøp på Indre Eide i Skjelvika etter at det begynte å minke med ledig plass i det gamle industriområdet. Kommunen måtte gjøre noe for å ha tomtegrunn å tilby, sier ordføreren og skuer fornøyd utover det store området, som ligger mellom Skjelvik Bilverksted og den nye brannstasjonen lenger oppe i lia.