Har ikke penger til driften:

Kirkekassa tom i Fræna

Fræna kirkelige fellesråd sliter med store underskudd. Kommunen må inn med en ekstrabevilgning på 650.000 kroner. Samtidig får kirka klar beskjed om å øke inntektene og få ned utgiftene.

SLITER TUNGT: Kirka i Fræna trenger økonomisk krisehjelp etter at det på nytt er store underskudd i driften. Vågøy kirke er en av kirka som kirkerådet har ansvaret for.   Foto: JAN INGE TOMREN

Nyheter

FRÆNA: De siste åra har Fræna kirkelige fellesråd slitt med store underskudd. I 2014 ga kommunestyret et ekstraordinært tilskudd på 1,25 millioner kroner i en akutt økonomisk krise. Nå må kommunen inn med mer penger.