Åpner åtte nye plasser nå

Ny avdeling i eget bygg på Glomstua omsorgssenter starter opp i november.

EGET BYGG: Bygget vest for hovedbygget på Glomstua var tidligere brukt som Ressurstjenestens bofellesskap.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: Fagsjef Kjersti Bakken opplyser i den nyeste rapporten om liggedøgn og status på pleie og omsorgstjenestene at det fra 1. november vil bli etablert en korttidsavdeling med åtte ekstra senger på Glomstua.