– Budsjettet for Nordøyvegen er godkjend av Dale

Sve: Jon Georg Dale godkjenner Nordøyvegen-budsjettet.

Frank Sve er leiar i plannemnda for samferdselsutbygging i fylket.  Foto: Sunnmørsposten

Nyheter

(smp.no) Krangelen har stått mellom politikar og fylkesrådmann: Kor stor margin skal det leggjast inn i budsjettet for Nordøyvegen. I budsjettforslaget frå politikarane er det ei usikkerheit på 525 millionar kroner. Fylkesrådmannen vil ha rundt ein milliard kroner meir i margin.